ข่าวประชาสัมพันธ์


image description

มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสหกรณ์ฯ จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการค้ำประกัน : สมาชิก 1 คน สามารถค้ำประกันเงินกู้ในแต่ละประเภท ได้ไม่เกิน 6 สัญญา (นับแยกกัน) ...