ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ สำหรับตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา ดาวน์โหลดคู่มือApplication สำหรับคณะกรรมการสหกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ประจำวันอย่างรวดเร็ว จากทุกที่ ทุกเวลา และกำกับสหกรณ์ได้อย่างโปร่งใส ดาวน์โหลดคู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ...


ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ...


ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้ ...


จับสลากผู้โชคดี ผ่านช่องทาง Facebook Live สอ.สาธารณสุข จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น. โดย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นพ.สสจ.ฉช. ที่ปรึ ...


ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์