ข่าวดี สมาชิก สสธท. ศูนย์ประสานงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ลุ้นโชค 1 โควตา ไปศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ มูลค่า 24800.- บาท ฟรี

จับสลากผู้โชคดี ผ่านช่องทาง Facebook Live สอ.สาธารณสุข จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น. โดย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นพ.สสจ.ฉช. ที่ปรึกษา สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา