1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ พร้อมด้วย ที่ปรึกษาจากสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยกันดูแลกิจการสหกรณ์ ให้พร้อมบริการให้ความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกทุกคน และมอบหมายให้คณะกรรมการชุดที่ 34 เป็นตัวแทนมอบของขวัญปีใหม่ พร้อมอวยพรส่งความสุขให้เพื่อบ้านที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567