ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์

image description

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด ชุด ...


image description

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นาย โฆษิต ชุมเกษียร ผู้จัดการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนสหกรณ์ และ นางสาวกนกวรรณ เจียม วงศากุ ...


image description

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด ชุด ...


image description

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมแลกเปลี ...


image description

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ ฯ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา ...