ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์

image description

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำ ...


image description

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์- สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปร ...


image description

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ...


image description

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรมณีชัย อาคารเพชรสะพานบุญ จ.นนทบุรี นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้มอบหมายให้ นายโฆษิต ชุมเกษียร ...


image description

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มอบหมายให้นายโฆษิต ชุมเกษียร ผู้จัดการ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ให ...