ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์


image description

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมที่โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ...


image description

คณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ...image description

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (จัดสรรเงินปันผลร้อยละ 4.67 ...