ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์

image description

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ...


image description

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธาน กรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ชุ ...


image description

ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ...


image description

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธาน กรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ช ...


image description

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ ฯ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเท ...