1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ ฯ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 15/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2566 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 คน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2566