1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ประชมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ประชมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นาย โฆษิต ชุมเกษียร ผู้จัดการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนสหกรณ์ และ นางสาวกนกวรรณ เจียม วงศากุล รองผู้จัดการ ผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์ แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อรับทราบรายงาน ประจำปี พิจารณาเลือกตั้งประธาน กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ อนุมัตินโยบายและแผนการลงทุน คัดเลือก ผู้สอบบัญชี

ประชมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ประชมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ประชมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ประชมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด