1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสธท. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสธท. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มอบหมายให้นายโฆษิต ชุมเกษียร ผู้จัดการ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ น.ส.ชลธิสา ฤทธิ์แสวง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และทีมงาน ที่ได้มา อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาคมฯ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงและบริหารงานของสหกรณ์ ต่อไป ศูนย์ประสานงานฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสธท.
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสธท.
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสธท.
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสธท.
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสธท.
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสธท.
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสธท.
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสธท.
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา