1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท. รอบที่ 1/2562 เริ่มคุ้มครอง 1 กรกฎาคม 2562 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 มกราคม 2562

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท. รอบที่ 1/2562 เริ่มคุ้มครอง 1 กรกฎาคม 2562 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 มกราคม 2562

ค่าสมัคร + ค่าบำรุง + เงินสงเคราะห์ 4,040 บาท (อายุไม่เกิน 56 ปี)