1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2562

การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2562

สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่านใดที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสธท.) และไม่ได้ให้หักค่าต่ออายุสมาชิกจากเงินปันผลขอให้ดำเนินการนำส่งได้ที่สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนด สมาคมฯ จะถือว่าพ้นสมาชิกภาพ