1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. สหกรณ์ฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

สหกรณ์ฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง