1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566

พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดจะเชิงเทรา จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีทำบุญ และรคน้ำขอ พร นพ.ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นพ.ชอบ ดียิ่ง ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566
พิธีทำบุญ และรคน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานด์ ปี 2566