1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. นายแพทย์-สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ และให้เกียรติจับรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ

นายแพทย์-สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ และให้เกียรติจับรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์- สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธาน กรรมการสหกรณ์มทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้ นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้เกียรติ จับรางวัลทัศนศึกษาประเทศสารารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ

นายแพทย์-สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
และให้เกียรติจับรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ
นายแพทย์-สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
และให้เกียรติจับรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ
นายแพทย์-สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
และให้เกียรติจับรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ
นายแพทย์-สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
และให้เกียรติจับรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ
นายแพทย์-สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
และให้เกียรติจับรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ
นายแพทย์-สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
และให้เกียรติจับรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ
นายแพทย์-สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
และให้เกียรติจับรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ
นายแพทย์-สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
และให้เกียรติจับรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ