1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. รับจำนองบ้านและที่ดิน สร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก

รับจำนองบ้านและที่ดิน สร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มอบหมายให้ นายโฆษิต ชุมเกษียร ผู้จัดการ ฯ และนายปราโมทย์ ตันดี กรรมการสหกรณ์ ฯ ดำเนินการรับจดจำนองบ้าน ตามโครงการพิเศษเพื่อชำระหนี้ที่อยู่อาศัย บ้านและที่ดิน ( รีไฟแนนซ์ ) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม

รับจำนองบ้านและที่ดิน สร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก