1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ พร้อมด้วย ที่ปรึกษาจากสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยกันดูแลกิจการสหกรณ์ ให้พร้อมบริการให้ความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกทุกคน