1. หน้าแรก
  2. ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
  3. ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมที่โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล

ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมที่โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมที่โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561