ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์
image description

คุณฉัตรชัย กระสานติ์กุล นักบริหารงานทั่วไป สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ที่ได้สละเวลามาบรรยายชี้แจงการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ ...