ข่าวสาร/กิจกรรมสหกรณ์

image description

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา จำกัด ชุด ...


image description

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมแลกเปลี ...


image description

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ ฯ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา ...


image description

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดจะเชิงเทรา จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีทำบุญ และร ...


image description

วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรั พย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำ ...