1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศเรื่องเงินกู้ชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย บ้าน และที่ดิน (ระยะที่ 1)

ประกาศเรื่องเงินกู้ชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย บ้าน และที่ดิน (ระยะที่ 1)

โครงการเงินกู้ชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านและที่ดิน (ระยะที่ 1)
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนกว่ายอดเงินระยะที่ 1 จำนวน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จะหมดลง
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศโครงการชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย.pdf