ข่าวประชาสัมพันธ์

image description

มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสหกรณ์ฯ จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการค้ำประกัน : สมาชิก 1 คน สามารถค้ำประกันเงินกู้ในแต่ละประเภท ได้ไม่เกิน 6 สัญญา (นับแยกกัน) ...

image description

กำหนดการรับสมัครสมาชิกและมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ (ในวาระพิเศษ) อายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกินอายุ 70 ปี ดังนี้ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด ...